Välkommen till Otto

Om oss

Vi arbetar med en föränderlig och tillgänglig lärmiljö för alla barn. I vårt närområde har vi tillgång till skogspartier och olika parkområden som vi använder som en del av vår pedagogiska miljö.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du är intresserad av att göra ett besök. Du hittar kontaktuppgifterna om du klickar på rubriken.

Öppettider

Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan är ansluten till den kommunala kön.

”Vi vill vara en förskola i tiden där alla barn är välkomna och därför plockar vi russinen ur kakan och ger förutsättningarna för ett lustfyllt lärande.”