Öppettider och köregler

Förskolan har skyldighet att ha öppet mellan klockan O6.30 – 18.30 om det finns behov av det.

En gång i månaden stänger vi klockan 15.45 för APT (Arbetsplatsträff). Vi har även stängt två dagar per termin för planering och utvärdering. Datum för våra APT:n och planeringsdagar meddelar vi er i början på varje termin. Meddela oss om ni har behov av förskola under dessa tider, så vi har möjlighet att ta in vikarier. Det är viktigt för oss att all personal får möjlighet att medverka på våra arbetsplatsträffar!

På sommaren har vi stängt de tre sista veckorna i juli. Under dessa perioder planeras även pedagogernas semesterledighet in. Ni som av olika skäl har behov av förskola under stängningen kan ta kontakt med rektorn för att gemensamt se över alternativa lösningar under denna period. Vid pågående stängning av förskolan i juli gör vi en storstädning, nödvändiga reparationer och upprustningar av lokaler samt gårdar.