Klagomålshantering

Vi på Förskolan Otto är tydliga med att vi vill ha ett nära samarbete med våra vårdnadshavare, och vårt mål är att så tidigt som möjligt lösa eventuella brister eller klagomål på verksamheten som kommer oss tillkänna.

I de fall du som vårdnadshavare inte anser att förskolan lever upp till våra åtaganden uppmanas du att kontakta avdelningens pedagoger i första hand eller rektor för att framföra dina synpunkter.

Anonyma klagomål och synpunkter kan även lämnas i vår vita brevlåda som finns i stora ingångens hall. Brevlådan kontrolleras i slutet  av varje månad.

Vi tar upp dina synpunkter och diskuterar dem i arbetslaget samt eventuella åtgärder och återkopplar till dig senast inom en vecka.