Rutiner

Sjukdom och rutiner kring detta
Det är varje förälders ansvar att lämna ett friskt barn på förskolan. Upptäcker vi feber eller annat sjukdomssymtom, kontaktar vi dig omgående per telefon. Du måste då hämta ditt barn så fort som möjligt. Ett barn skall vara hemma en feberfri dag efter sjukdom för att återhämta sig och minimera smittspridning inom förskolan. Om ditt barn inte kan komma till förskolan på grund av sjukdom eller annan orsak ska du meddela det till förskolan senast 8.15 samma dag.
Ett barn skall stanna hemma om det uppvisar något av följande symptom:
* Feber över 38ºC
* Kräkningar eller diarré
* Djup, ihållande hosta
* Ont i halsen
* Tjockt snor
* Ont i öronen
* Magsjuka, stanna hemma 48 timmar efter senaste kräkning eller diarré (skall kunna äta fast föda)
* Röda eller vattniga ögon
* Smittsamma hudutslag
* Öppna sår (vattkoppor)
* Alla smittsamma sjukdomar
* Vid huvudlöss, meddela förskolan och behandla enligt apotekets instruktioner
* Vid luftvägsinfektioner, snuva, hosta; stanna hemma om barnet inte orkar delta i ordinarie verksamhet
God handhygien är mycket viktigt för att minimera smittspridning!